วันพุธที่ 13 เมษายน 1 เธสะโลนิกา 5:4 “คำสอนในครอบครัว”

ถ้าแม่ม่ายคนใดมีลูกหลาน ก็ให้ลูกหลานนั้นหัดปฏิบัติหน้าที่ทางศาสนา
โดยปฏิบัติกับครอบครัวของตนก่อน และให้ตอบแทนคุณบิดามารดา
เพราะว่าการกระทำเช่นนี้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า

Q1 มีคำสอนอย่างน้อย 2 ประการ ที่ผู้ใหญ่ในบ้านจะต้องสอนให้กับลูกหลานในครอบครัว คำสอนนั้นคือ?
Q2 วันนี้นอกจากเป็นวันสงกรานต์ยังเป็น “วันผู้สูงอายุ” ด้วย ในฐานะที่คุณเป็นลูก/หลาน คุณได้ทำสิ่งใดบ้างต่อผู้สูงอายุในครอบครัวของคุณเพื่อให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี  1 ซามูเอล 22-24      ลูกา 12:1-31

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *