วันศุกร์ที่ 15 เมษายน สดุดี 27:4 “ขอสิ่งหนึ่ง”

ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าจะเสาะแสวงหาเสมอ
คือที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้า ตลอดวันเวลาชั่วชีวิตของข้าพเจ้า
เพื่อจะดูความงามของพระเจ้า
และเพื่อจะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์

Q1 คำว่า “แสวงหาเสมอ” และ “ตลอดวันเวลาชั่วชีวิต” สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของสิ่งที่ผู้เขียนสดุดีตอนนี้ “ทูลขอ” จากพระเจ้าอย่างไร?
Q2 คำขอของผู้เขียนสดุดี จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี  1 ซามูเอล 27-29      ลูกา 13:1-22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *