วันจันทร์ที่ 18 เมษายน โรม 8:28 “ผลอันดีในทุกสิ่ง”

เรารู้ว่า พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง
คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์

Q1 แน่นอนว่า “ตามพระประสงค์ของพระเจ้า” ไม่ได้เท่ากับ “ตามใจของเรา” ดังนั้น “ผลอันดีในทุกสิ่ง” ตรงนี้มีความหมายอย่างไร?
Q2 ลองคิดถึง เหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ “ไม่ค่อยดี” ในชีวิตของคุณ คุณคิดว่า “ผลอันดี” ที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในเหตุการณ์นั้นคืออะไร? อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระประสงค์ของพระเจ้าที่ทำให้คุณสามารถผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี  2 ซามูเอล 3-5   ลูกา 14:25-35

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *