วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม สดุดี 34:8 “เชิญชิม”

ขอเชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่า พระเจ้าประเสริฐ
คนที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ก็เป็นสุข

Q1 ลองเปรียบเทียบชีวิตของคุณ “ก่อนที่จะเชื่อ” ในพระเจ้า และหลังจากที่ “เชื่อในพระเจ้า” (ชิมดูแล้ว) มีความแตกต่างกันอย่างไร?
Q2 คุณจะเชิญชวนคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้า “มาชิมพระเจ้า” ได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   2 พงศ์กษัตริย์ 24-25    ยอห์น 5:1-24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *