วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม ยากอบ 1:21 “ความโสมม”

เหตุฉะนั้นจงเลิกความโสมมทั้งหลายแหล่ และการชั่วร้ายอันดกดื่น
และจงน้อมใจรับพระวจนะที่ทรงปลูกฝังไว้แล้วนั้น
ซึ่งสามารถช่วยจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายให้รอดได้

Q1 ในชีวิตของคุณยังมีสิ่งใดบ้างที่เป็น “ความโสมม” “ความชั่วร้าย” และกำลังนำพาชีวิตของคุณไปสู่ความตาย?
Q2 คุณจะนำ “พระวจนะของพระเจ้า” มาจัดการกับ “ความโสมม” “ความชั่วร้าย” ให้หมดไปจากชีวิตของคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   2 พงศาวดาร 13-14   ยอห์น 12:1-26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *