วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน สดุดี 147:3 “บาดแผล”

พระองค์ทรงรักษาคนที่ชอกช้ำระกำใจ
และทรงพันผูกบาดแผลของเขา

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้แสดงให้เห็นถึง “ความรัก” “พระเมตตาคุณ” และ “ความเข้าอกเข้าใจ” ของพระเจ้าอย่างไร?
Q2 คุณมีเรื่องราวใดในชีวิตที่เป็น “บาดแผล” ไม่ว่าจะเพิ่งเกิดขึ้น หรือ เกิดมานานแล้วก็ตาม อธิษฐานมอบบาดแผลเหล่านั้นไว้กับพระเจ้า ขอการรักษาจากพระเจ้าผู้ทรงรักคุณอย่างมากมาย

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   เนหะมีย์ 12-13 กิจการ 4:23-37

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *