วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม วิวรณ์ 2:10 “เคล็ดลับ”

อย่ากลัวความทุกข์ทรมานซึ่งเจ้าจะได้รับนั้น
นี่แน่ะ มารจะขังพวกเจ้าบางคนไว้ในคุกเพื่อจะลองใจเจ้า
และเจ้าทั้งหลายจะได้รับความทุกข์ทรมานถึงสิบวัน
แต่เจ้าจงมีใจมั่นคงอยู่ตราบเท่าวันตาย และเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้า

Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้ได้ให้ “เคล็ดลับ” ในการเผชิญหน้ากับ “ความทุกข์ยากลำบาก” อย่างไร? (สังเกตคำว่า “อย่า” “จง” “เรา”)
Q2 คุณจะนำ “เคล็ดลับ” ในการเผชิญหน้ากับ “ความทุกข์ยากลำบาก” มาใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   สดุดี 91-93   โรม 15:1-13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *