วันอังคารที่ 20 กันยายน 1 ยอห์น 4:7-8 “รักคนอื่นได้”

ท่านที่รักทั้งหลาย ขอให้เรารักซึ่งกันและกัน เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า
และทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้า และรู้จักพระเจ้า
ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก

Q1 อะไรเป็นเคล็ดลับที่ทำให้เราที่เป็นผู้เชื่อ “รักคนอื่นได้” แม้บางครั้งคนเหล่านั้นอาจจะไม่น่ารักสักเท่าไร?
Q2 วันนี้คุณจะ “สำแดงความรักของพระเจ้า” ผ่านชีวิตของคุณให้กับคนที่อยู่รอบๆ ข้างคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี ปัญญาจารย์ 4-6   2 โครินธ์ 12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *