วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม สุภาษิต 3:9-10 “ถวาย”

จงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินของตน
และด้วยผลแรกแห่งผลิตผลทั้งสิ้นของเจ้า
แล้วยุ้งของเจ้าจะเต็มด้วยความอุดม และบ่อเก็บของเจ้าจะล้นด้วยเหล้าองุ่น

Q1 แม้ว่าพระเจ้าจะทรงสัญญาว่า จะประทานพระพรมากมายให้กับผู้ที่ถวาย แต่ “ท่าทีในการถวาย” ที่แท้จริงคืออะไร? (สังเกตคำว่า จง…)
Q2 คุณจะมี “ท่าทีในการถวาย” เหมือนกับพระคัมภีร์ข้อนี้ได้อย่างไร? (การถวายสิ่งดีๆ ที่พระเจ้าทรงประทานให้ในชีวิตของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการถวายสิบลด / การถวายเวลา / การถวายกำลัง /การถวายความสามารถ / ครอบครัว หรือแม้แต่ชีวิตของคุณ)

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี อิสยาห์ 17-19  เอเฟซัส 5:17-33

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *