วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม โยบ 5:17-18 “การตีสอน”

“ดูเถิด มนุษย์คนใดที่พระเจ้าทรงติเตือนก็เป็นสุข เพราะฉะนั้นอย่าดูหมิ่น
การตีสอนขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ เพราะพระองค์ทรงให้บาดเจ็บ
แต่พระองค์ทรงพันแผลให้ พระองค์ทรงโบยตี แต่พระหัตถ์ของพระองค์ทรงรักษา”

Q1 อะไรคือ “เป้าหมาย” ในการตีสอนของพระเจ้า ? (สังเกต คำพูดหลังคำว่า แต่…. ประกอบ)
Q2 ถ้าวันนี้ คุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาของการตีสอนจากพระเจ้า อธิษฐานขอกำลังและความอดทนจากพระเจ้า ให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้? แต่ถ้าไม่ใช่ อธิษฐานขอให้ชีวิตของคุณจะยังเชื่อฟังพระเจ้าเสมอ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี อิสยาห์ 41-42  1 เธสะโลนิกา 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *