วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน สดุดี 33:4 “สำเร็จ”

เพราะพระวจนะของพระเจ้าเที่ยงธรรม
และพระราชกิจของพระองค์ก็สำเร็จด้วยความซื่อสัตย์

Q1 คำว่า “เที่ยงธรรม” “สำเร็จ” และ “ความซื่อสัตย์” ช่วยให้คุณมีความเชื่อมั่น และไว้วางใจในพระวจนะของพระเจ้าอย่างไร?
Q2 “พระวจนะของพระเจ้า” จะสำเร็จในชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เยเรมีย์ 27-29   ทิตัส 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *