วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม สดุดี 37:3 “วางใจ & ทำความดี”

จงวางใจในพระเจ้า และกระทำความดี
ท่านจึงอาศัยอยู่ในแผ่นดินและชื่นบานอยู่กับความปลอดภัย

Q1 “การวางใจพระเจ้า” เกี่ยวข้องกับ “กระทำความดี” อย่างไร?
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้จะ “เป็นจริง” ในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี โอบาดีห์   วิวรณ์ 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *