วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ สดุดี 90:14 “การเริ่มต้นวันใหม่”

ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายอิ่มในเวลาเช้า
ด้วยความรักมั่นคงของพระองค์
เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้เปรมปรีดิ์ และยินดีตลอดวันเวลาของข้าพระองค์

Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้ สอนให้เรา “อธิษฐานทูลขอ” สำหรับ “การเริ่มต้นวันใหม่” ในแต่ละวันอย่างไร?
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้จะช่วยให้คุณ “เปลี่ยนแปลง” การเริ่มต้นวันใหม่ และได้รับผลลัพธ์ ที่ “แตกต่าง” ไปจากวันเดิมๆ ของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        อพยพ 34-35   มัทธิว 22:23-46

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *