วันจันทร์ที่ 17 เมษายน อิสยาห์ 46:9 “ย้อนความทรงจำ”

จงจำสิ่งล่วงแล้วในสมัยก่อนไว้ เพราะเราเป็นพระเจ้า และไม่มีอื่นใดอีก
เราเป็นพระเจ้า และไม่มีอื่นใดเหมือนเรา

Q1 อะไรคือประโยชน์ของการ “ย้อนความทรงจำ” ในประสบการณ์ที่เรามีกับพระเจ้า?
Q2 คิดถึง “ความทรงจำ” ที่คุณประทับใจมากที่สุดกับพระเจ้า ความทรงจำนั้นทำให้คุณเติบโตขึ้นในความเชื่ออย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   2 ซามูเอล 1-2  ลูกา 14:1-24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *