วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2 โครินธ์ 5:17 “ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง”

เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว
สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น

Q1 ลองเขียน “ชีวิตเก่า” และ “ชีวิตใหม่” ที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลง และสร้างใหม่อย่างละ 5 แบบ
Q2 อธิษฐานขอกำลัง สติปัญญา และการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า ขอให้ชีวิตเก่าจะค่อยๆ หายไปจากชีวิตของคุณ และถูกสร้างขึ้นใหม่ทุกๆ วัน

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   2 ซามูเอล 19-20 ลูกา 18:1-23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *