วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม ยูดา 20 “สร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ”

แต่ส่วนท่านที่รักทั้งหลายนั้น จงสร้างตัวของท่านขึ้น
บนหลักคำสอนอันบริสุทธิ์ของท่านที่เชื่อกันอยู่
และจงอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์

Q1 ยูดาได้แนะนำข้อปฏิบัติอย่างน้อย 2 ประการในการ “สร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ” คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณได้ “สร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ” ของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *