ค่ายคริสตจักร 30-31 พ.ค. 1 มิ.ย.

สถานที่ วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก
วิทยากร อ.ไคเหมินชง
หัวข้อ “24/7”
รับสมัครค่าย ตั้งแต่วันนี้
ภาคภาษาไทย-คุณปิง / ภาษาจีน-คุณเยี่ยนเสียงเซียน
ขอเชิญพี่น้องทุกท่านจัดเวลาเพื่อจะมีโอกาสไปร่วมค่ายรับพระพร และเรียนรู้พระคำด้วยกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *