คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2022

หัวข้อ: ความรักไม่มีวันสูญสิ้น
ข้อพระคัมภีร์: 1 โครินธ์ 13:1-13
ผู้เทศนา: อ.เหอจื้อผิง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *