คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2023

หัวข้อ: “ที่มาของชีวิตที่เกิดผล”
ข้อพระคัมภีร์: เยเรมีย์ 17:5-8
ผู้เทศนา: นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *