ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2018

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2018

ผู้นำประชุม: คุณวิทย์/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น: คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้เทศนา: อ.เหอจื้อผิง/คุณจินตนาภรณ์
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณน้ำทิพย์/คุณเจิงเข่อเหริน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณวลีพรรณ
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณสมฤดี
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท
: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ทีมต้อนรับ
: คุณชัยพร คุณวิภาวัลย์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณสุมล คุณวรทัย คุณสยุมพร
คุณหลี่ชิงชิง คุณจางเฟิ่งฉิน คุณหลี่หวาเจิน
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น: คุณเทียนชัย คุณสิริ
คุณพิชัย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน คุณสุขุม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *