ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2018

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2018

ผู้นำประชุม: คุณสิริ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น: คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้เทศนา: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณชูพรรณ/คุณศิริพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณวลีพรรณ
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณศศิรักษ์
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ทีมต้อนรับ:
คุณจำเริญ คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณวรวดี คุณวรทัย
คุณสยุมพร คุณหลี่ชิงชิง คุณจางเฟิ่งฉิน คุณจ้าวกั๋วรุ่ย
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น: คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ
คุณวิทย์ คุณจินตนาภรณ์ คุณอภิทาน คุณสุขุม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *