ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2018

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2018

ผู้นำประชุม: คุณสิริ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น: คุณจางเจียยุ่น/คุณภีรพรรณ
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณพรรณี/คุณเจิงเข่อเหริน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณวลีพรรณ
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณคณาพร
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ทีมต้อนรับ:
คุณชัยพร คุณวิภาวัลย์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณสุมล คุณวรวดี คุณจ้าวเวยฟง
คุณหลิวเจี๋ย คุณหลิวหลิน คุณโจวหลงเหอ
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น: คุณเทียนชัย คุณจำเริญ
คุณวิทย์ คุณอภิทาน คุณสุขุม คุณคังเหม่ยหลาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *