รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2018

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2018

ผู้นำเพลงสั้น : อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา : อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำประชุม : คุณวิชัย
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณหลี่ชิงชิง
ผู้เล่นเปียโน : คุณพรศิริ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณสยุมพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณจ้าวเวยฟง
คุณหลิวเจี๋ย คุณหลิวหลิน คุณโจวหลงเหอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *