สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2018

สูจิบัตร 5 สิงหาคม 2018

國語部程序表二〇一八年八月五日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  5 สิงหาคม ค.ศ. 2018  เวลา : 10:00 น.

ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำประชุม :  คุณสิริ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :  คุณจางเจียยุ่น/คุณภีรพรรณ
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณพรรณี/คุณเจิงเข่อเหริน
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณคณาพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณวลีพรรณ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณรพีพรรณ คุณวิภาวัลย์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณวรวดี คุณพรพรรณา คุณจ้าวเวยฟง คุณหลิวเจี๋ย คุณหลิวหลิน คุณโจวหลงเหอนมัสการด้วยเพลงสั้น :เราจะเดินในทางของพระเยซู พระเยซูเรารักพระองค์ เชื่อและฟังคำ
เชิญชวนนมัสการ : มัทธิว 23:12
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “ลูกา 14:1-14”  คุณพรรณี/คุณเจิงเข่อเหริน
คณะนักร้องภาคภาษาไทย : You Are Known                                            
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณวลีพรรณ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “แล้วแต่พระองค์เจ้า”
เทศนา : ชีวิตที่ปรนนิบัติผู้อื่น “ลูกา 14:1-14” อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ชีวิตข้าขอมอบถวาย”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *