ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2021

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2021

ผู้นำประชุม/ผู้นำเพลงสั้น: อ.นนท์ชัย  / อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา: อ.เหอจื้อผิง  / คุณกรรณิกา
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท: อ.นนท์ชัย  / อ.เหอจื้อผิง
ผู้เล่นดนตรี: คุณจางเจียยุ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *