ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2021

วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2021

ผู้นำประชุม: คุณสิริ โรจน์รัตนเกียรติ / อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา: อ.เหอจื้อผิง / คุณจินตนาภรณ์ สิริพิพัฒน์
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณจางเจียยุ่น
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม: ทีมปฏิคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *