ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2022

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2022

ผู้นำประชุม: คุณอภิทาน ลี
ผู้เทศนา: นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี: ทีมนมัสการ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม: ทีมปฏิคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *