ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 6 มี.ค. 2011

วันอาทิตย์ที่ 6 มี.ค. 2011

ผู้นำประชุม : คุณเทียนชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น
: คุณคังเหม่ยหลาน/คุณกรรณิกา
ผู้เทศนา
: ศจ.สมศักดิ์/คุณสุนทรีย์
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณอรวรรณ/คุณสุวรรณา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณศิริพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :
คุณโจวยวี่เฉิน คุณเฉินเฉาจิ้ง คุณเหอจื่อหวาย
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณพรศิริ
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท : อ.เหอจื้อผิง/คุณจินตนาภรณ์
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น
:
คุณเทียนชัย คุณสิริ คุณกรรณิกา คุณหยูเฟย
คุณสุนทรีย์ คุณอภิทาน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย :
คุณสุมล/คุณรพีพรรณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *