ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 1 พ.ค. 2011

วันอาทิตย์ที่ 1 พ.ค. 2011

ผู้นำประชุม : คุณสิริ/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น
: คุณจางเจียยุ่น/คุณภีรพรรณ
ผู้เทศนา
: อ.นนท์ชัย/คุณสุนทรีย์
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณดวงรัตน์/คุณหลิวหวาจิง
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชลลดา
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
:
คุณเหอจื่อหวาย คุณวีระชัย คุณหวางลี่เผิง
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณจางเจียซ่ง
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท
: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น
: คุณเทียนชัย คุณสิริ
คุณกรรณิกา คุณชาญกิจ คุณสุนทรีย์ คุณอภิทาน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย :
คุณดิเรก/คุณนงค์ลักษณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *