เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดี 28 เม.ย. เอเสเคียล 30:1-26

ดูเหมือนว่า สงครามระหว่างบาบิโลนและอียิปต์ เป็นเพียงการสู้รบของสองประเทศ เป็นเรื่องของการขยายอำนาจ การไล่ล่าอาณานิคม แต่ในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกความจริงกับเราว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้ควบคุม และอนุญาตให้ทุกอย่างเกิดขึ้น เพื่อทุกคนจะรู้ว่า “พระองค์คือพระเจ้า” ใช้เวลานี้ทบทวนถึงชีวิตของคุณที่ผ่านมาในอดีต ทุกอย่างที่ได้เกิดขึ้นนั้น พระเจ้าทรงมีส่วนในเหตุการณ์นั้นอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *