ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2012

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2012

ผู้นำประชุม : คุณจำเริญ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ 
ผู้นำเพลงสั้น
: คุณชาญกิจ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้เทศนา
: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณอรวรรณ/คุณศิริพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณเจิ้นชิงต้าว 
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
:
คุณจ้าวเจวียน คุณหลิวเยี่ยนฟาง คุณหยางเอินซิ่น
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณนภนันท์        
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท
: อ.นนท์ชัย/คุณวันทนาพร
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น
:คุณเทียนชัย คุณสิริ
คุณกรรณิกา คุณจินตนาภรณ์ คุณสุนทรีย์ คุณอภิทาน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย :

คุณดิเรก/คุณรพีพรรณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *