ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2012

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2012

ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ 
ผู้นำเพลงสั้น
: คุณอรวรรณ/คุณกรรณิกา
ผู้เทศนา
: อ.นนท์ชัย/คุณหวางซิ่วหลาน    
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณอรวรรณ/คุณเฉินเสี่ยวหลิง
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณฉวีวรรณ       
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณศิริพร คุณหลี่ชิวลี่
คุณหยางเอินซิ่น
ผู้บรรเลงเปียโน :
คุณจางเจียยุ่น        
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท :
อ.เหอจื้อผิง/คุณวันทนาพร
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น
:คุณเทียนชัย คุณกรรณิกา
คุณจินตนาภรณ์ คุณสิริ คุณจำเริญ คุณอภิทาน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย :
คุณดิเรก/คุณรพีพรรณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *