ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2012

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2012

ผู้นำประชุม : คุณวิชัย
ผู้นำเพลงสั้น : คุณคังเหม่ยหลาน
ผู้เทศนา
: อ.เหอจื้อผิง/คุณวันทนาพร
ผู้อ่านพระวจนะ : อ.เหอจื้อผิง
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณวิชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณเหอจื่อหวาย คุณวีระชัย
ผู้บรรเลงเปียโน :
คุณจางเจียยุ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *