ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2012

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2012

ผู้นำประชุม : คุณวิทย์/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ   
ผู้นำเพลงสั้น
: คุณชาญกิจ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้เทศนา
: อ.ล่ายมู่เซิน/คุณกรรณิกา     
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณนงค์ลักษณ์/คุณหยางเอินซิ่น
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณอรวรรณ      
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณเหอจื่อหวาย คุณวีระชัย
คุณโจวหลงเหอ
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณพรศิริ             
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท
: อ.นนท์ชัย/คุณวันทนาพร
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น
: คุณเทียนชัย คุณกรรณิกา
คุณจินตนาภรณ์ คุณสิริ คุณชาญกิจ คุณอภิทาน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย :
คุณดิเรก/คุณสุมล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *