ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2013

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2013

ผู้นำประชุม :คุณคเณศร์
ผู้เทศนา :อ.นนท์ชัย
ผู้เล่นดนตรี :ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ
:คุณวรทัย
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณอภิรดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณณิชา/คุณวันดี
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณชนมน/คุณนงค์ลักษณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *