ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2013

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2013

ผู้นำประชุม :คุณจำเริญ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :คุณภีรพรรณ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้เทศนา :อ.นนท์ชัย/คุณหวางซิ่วหลาน
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณชูพรรณ/คุณหยางเอินซิ่น
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณโจวหลงเหอ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณสยุมพร
คุณหลี่ชิวลี่ คุณหลิวเยี่ยนฟาง
ผู้บรรเลงเปียโน :คุณจางเจียยุ่น
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท :อ.เหอจื้อผิง
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น :คุณเทียนชัย คุณพิชัย
คุณสิริ คุณจำเริญ คุณชาญกิจ คุณอภิทาน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณขวัญเนตร/คุณนงค์ลักษณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *