ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2014

วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2014

ผู้นำประชุม : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้นำเพลงสั้น : คุณจางเจียยุ่น/คุณวรีรัตน์
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสุมล/คุณหยางเอินซิ่ง
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณมุกดา
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณโจวหลงเหอ
คุณจ้าวเวยฟง คุณจางจ้าน
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณพรศิริ
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท : อ.เหอจื้อผิง/คุณภีรพรรณ
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น : คุณเทียนชัย
คุณกรรณิกา คุณสิริ คุณอภิทาน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณขวัญเนตร/คุณพรพรรณา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *