สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2013

สูจิบัตร 29 ธันวาคม 2014

國語部程序表二○一三年十二月廿九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  29 ธันวาคม ค.ศ. 2013  เวลา :  10:00 น.

ผู้นำประชุม :  อ.นนท์ชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น
:  คุณจางเจียยุ่น/คุณวรีรัตน์
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณพรรณี/คุณเจิงเข่อเหริน
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณณิชา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณชาญกิจ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :   คุณจำเริญ/คุณดิเรก
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณฉุงลี่หวา คุณวลีพรรณ คุณจ้าวเจวียนนมัสการด้วยเพลงสั้น : นับพระพร พระองค์ทรงสมควร เวลานี้
เชิญชวนนมัสการ : ยอห์น 14:15
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “สดุดี 62:5-7” คุณพรรณี/คุณเจิงเข่อเหริน
คณะนักร้องกลุ่มยูนนาน : The Path of Grace
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชาญกิจ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระคุณพระเจ้า”
เทศนา :  รากฐานสองชนิด “มัทธิว 7:24-27”  อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ทุกสิ่งวางไว้บนแท่นบูชาแล้วหรือ” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *