ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2014

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2014

ผู้นำประชุม : คุณจำเริญ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น : คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
เทศนา
: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณชูพรรณ/คุณเฉินเสี่ยวหลิง
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชลลดา
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณเฉินเสี่ยวหลิง
คุณหยางเหวินเฉวีย คุณหลี่ชิงชิง
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น : คุณเทียนชัย
คุณสิริ คุณวิทย์ คุณกรรณิกา
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณขวัญเนตร/คุณนงค์ลักษณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *