วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 1 เปโตร 3:8-17 “ท่านก็เป็นสุข”

ในสังคมไทยของเรามีสุภาษิตคำพังเพยที่ว่า “ทีเอ็งข้าไม่ว่า ทีข้าเอ็งอย่าโวย” หมายถึง การผูกอาฆาต พยาบาทและรอคอยโอกาสที่จะทำร้ายคนที่เคยทำร้ายเรา เรียกว่า ใครดีมาก็ดีตอบ ใครร้ายมาก็ร้ายตอบ ซึ่งคำสอนเหล่านี้ถูกปลูกฝังอยู่ในสังคมไทย โดยไม่รู้ตัว

Q1  เปโตรกลับสอนในสิ่งตรงกันข้าม แทนที่จะทำการร้ายตอบแทนการร้าย ท่านกลับให้อธิษฐานอวยพรเสียอีก สิ่งที่เปโตรสอนดูเหมือนว่า จะแปลกประหลาด และไม่เหมือนคนอื่น ทำให้คริสเตียนกลายเป็นคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และทุกข์ยากลำบาก แต่ทำไมเปโตรจึงยังยืนยันและสอนว่า นี่คือสิ่งที่เราที่เป็นผู้ที่เชื่อจะต้องกระทำ? (ดูข้อ 9ข, 14, 17 ประกอบ)
Q2  ข้อพระคัมภีร์ที่ว่า “เพราะว่า การได้รับความทุกข์เพราะทำความดี ถ้าเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้า ก็ดีกว่าจะต้องทนอยู่เพราะการประพฤติชั่ว” จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *