ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2014

วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2014

ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น : คุณจินตนาภรณ์/คุณเจิงเข่อเหริน
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณน้ำทิพย์/คุณสมสิริ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณทวี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณเหอจื่อหวาย
คุณจ้าวเวยฟง คุณจ้าวจงห้าว
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณนภนันท์
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น : คุณเทียนชัย
คุณสิริ คุณวิทย์ คุณกรรณิกา
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณขวัญเนตร/คุณสุมล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *