ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2014

วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2014

ผู้นำประชุม : คุณเทียนชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น : คุณจินตนาภรณ์/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้เทศนา : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณดวงรัตน์/คุณเฉินเสี่ยวหลิง
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเหอจื่อหวาย
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณนภนันท์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณเหอจื่อหวาย
คุณหยางหงจี คุณจ้าวเว่ยฟง คุณจ้าวจงห้าว
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น :
คุณเทียนชัย คุณจินตนาภรณ์ คุณสิริ คุณจำเริญ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณดิเรก/คุณฑิฆัมพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *