ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2014

วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2014

ผู้นำประชุม :คุณเทียนชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :คุณจางเจียยุ่น/คุณวรีรัตน์
ผู้เทศนา :อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณอัจฉรา/คุณสุวรรณา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณศิริพร
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท :อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้บรรเลงเปียโน :คุณนภนันท์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณเหอจื่อหวาย
คุณเฉินเฉาจิ้ง คุณโจวหลงเหอ คุณจ้าวเวยฟง
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น :คุณเทียนชัย
คุณกรรณิกา คุณจินตนาภรณ์ คุณสิริ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย :คุณสุมล/คุณนงค์ลักษณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *