ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2014

วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2014

ผู้นำประชุม :คุณคเณศร์
ผู้เทศนา :นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี :ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณสลินทิพย์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณอภิรดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณนงค์ลักษณ์/คุณกอมณี
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณขวัญเนตร/คุณรพีพรรณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *