ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2014

วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2014

ผู้นำประชุม :คุณสิริ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้เทศนา :อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณอรวรรณ/คุณสยุมพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณชลลดา
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท :อ.เหอจื้อผิง/คุณวันทนาพร
ผู้บรรเลงเปียโน :คุณศศิรักษ์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณฉุงลี่หวา คุณปัจฉิม
คุณหลิวเยี่ยนฟาง คุณปั่นหยุนเจียว
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น :คุณเทียนชัย
คุณกรรณิกา คุณสิริ คุณวิทย์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย :คุณดิเรก/คุณนงค์ลักษณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *