ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2014

วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2014

ผู้นำประชุม :คุณเทียนชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :คุณจินตนาภรณ์/คุณเจิงเข่อเหริน
ผู้เทศนา :อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณดวงรัตน์/คุณเฉินเสี่ยวหลิง
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณเปาชุนหชิง
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย :คุณนงค์ลักษณ์/คุณวรรณนิสา
ผู้บรรเลงเปียโน :คุณจางเจียยุ่น
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณจ้าวเจวียน
คุณซือติ้งเม่า คุณซือติ้งเสิ้น คุณปั่นหยุนเจียว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *