ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2015

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2015

ผู้นำประชุม :คุณเทียนชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้เทศนา :อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณอรวรรณ/คุณสุวรรณา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณวลีพรรณ
ผู้บรรเลงเปียโน :คุณศศิรักษ์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
:คุณโจวหลงเหอ
คุณจ้าวเวยฟง คุณจางจ้าน หวางยวี่
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท :อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย :คุณขวัญเนตร/คุณฑิฆัมพร
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น :    คุณจำเริญ
คุณจินตนาภรณ์ คุณชาญกิจ คุณวิทย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *