ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2015

วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2015

ผู้นำประชุม :อ.นนท์ชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :คุณจางเจียยุ่น/คุณวรีรัตน์
ผู้เทศนา :อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณวรวดี/คุณวลีพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณเสริม
ผู้บรรเลงเปียโน :คุณศศิรักษ์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
:คุณอุรัชนี คุณรพีพรรณ
คุณฉุงลี่หวา คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณหลี่ชิงชิง คุณจ้าวเจวียน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย :คุณจำเริญ
คุณนงค์ลักษณ์ คุณอานนท์ คุณอุไรพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *