ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2016

ผู้นำประชุม :คุณเทียนชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น :คุณจินตนาภรณ์/คุณเจิงเข่อเหริน
ผู้เทศนา :อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณสุมล/คุณจ้าวเจวียน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณชลลดา
ผู้บรรเลงเปียโน :คุณพรศิริ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
:คุณน้ำทิพย์ คุณขวัญเนตร
คุณเหอจื๋อหวาย คุณโจวหลงเหอ คุณหลิวหลิง คุณจ้าวเวยฟง
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท :อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น
: คุณเทียนชัย คุณสิริ
คุณจินตนาภรณ์ คุณชาญกิจ คุณวิทย์ คุณอภิทาน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย :คุณจำเริญ
คุณนงค์ลักษณ์ คุณอานนท์ คุณอุไรพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *