รายการวันอาทิตย์ที่ 3 ม.ค. 2016

นมัสการรวมต้นปี (งดชั้นรวีวารศึกษา) อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *